2013-etik. Ikaskuntzarako gune bat da, non artea, bere adierazpen ezberdinetan, ongi pasatzeko erabiltzen den.Era honetan errespetuaren eta armoniaren bidez elkarbizitzen, abilezia sozial positiboak garatzen dira. Hezkuntza artistikoaren garrantzia nabarmentzen dugu eta pertsonetan sinisten dugu.Haurrek euren ikaskuntzaren protagonistak direla uste dugu. Horregatik, euren aurkikuntza prozesuan laguntzen diegu, artea norbanakoaren pentsamendua garatzeko tresna gisa erabiliz, pertsona bakoitzaren askatasunatik abiatuta eta taldean elkarabanatuz.

 • Askatasuna
 • Errespetua
 • Ongi pasatzea
 • Ikaskuntza
 • Sormena
 • Konfidantza
 • Aniztasuna
 • Iritzi Kritikoa
 • Jakin mina
 • Aurkikuntza
 • Ezagutza
 • Ikerketa
 • Artea
 • Armonia
 • Poza
 • Natura
 • Hezkidetza
 • Irudimena
Desde 2013. Un espacio de aprendizaje que usa el arte en sus distintas manifestaciones para pasarlo bien, convivir juntas con respeto y armonía, desarrollando habilidades sociales positivas. Resaltamos la importancia de una educacion artistica y creemos en la persona.Consideramos que las niñas y niños son protagonistas de su propio aprendizaje y les acompañamos en el proceso de descubrimiento, utilizando el arte como herramienta generadora del pensamiento individual, siempre partiendo de la libertad de cada persona y compartiendo en colectivo.

 • Libertad
 • Respeto
 • Diversión
 • Aprendizaje
 • Creación
 • Creatividad
 • Confianza
 • Curiosidad
 • Descubrimiento
 • Investigación
 • Arte
 • Naturaleza
 • Armonía
 • Alegría
 • Imaginación