• Tresna pedagogiko bezala arte diziplinak erabili

 • Sorkuntza garatu

 • Pentsamendu kritikoa eta hausnarketa sustatu

 • Elkarrekin eraiki talde lanean ikasiz

 • Aniztasuna integratu eta errespetatu

 • Askatasuna eta elkar errespetua bermatuko duten espazio partekatuak sortu

 • Heziketaren inguruan ikerketa eta berrikuntza

 • Usar el arte como herramienta pedagogica

 • Desarollar la Creatividad

 • Aprender a pensar de manera critica y reflexionar

 • Construir una cultura colectiva, aprender en equipo

 • Respetar e integrar la diversidad

 • Crear espacios de libertad,respeto y confianza mutua

 • Investigar dentro del ambito educativo

Libertad Respeto Diversión Aprendizaje Creación Creatividad Confianza Curiosidad Descubrimiento Investigación Arte Naturaleza Armonía Alegría Imaginación

Askatasuna Errespetua Ongi pasatzea Ikaskuntza Sormena Konfidantza Aniztasuna Iritzi Kritikoa Jakin mina Aurkikuntza Ezagutza Ikerketa Artea Armonia Poza Natura Hezkidetza Irudimena