Familiak.

Adin esberdineko taldea:

  • 3-tik 5-ra urte

  • 6-tik 12-ra urte

  • 12+ urte

Familias.

Grupos de distintas edades:

  • de 3 a 5 años

  • de 6 a 12 años

  • de 12+ años

Libertad Respeto Diversión Aprendizaje Creación Creatividad Confianza Curiosidad Descubrimiento Investigación Arte Naturaleza Armonía Alegría Imaginación

Askatasuna Errespetua Ongi pasatzea Ikaskuntza Sormena Konfidantza Aniztasuna Iritzi Kritikoa Jakin mina Aurkikuntza Ezagutza Ikerketa Artea Armonia Poza Natura Hezkidetza Irudimena